องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การมอบแก่คนพิการ บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบบ้านแก่คนพิการหบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09
2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27