องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำจสกสระสาธารณะ หมู่ 23 บ้านนาโคกพัฒนา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ดำเนินการสูบน้ำจากสระน้ำสาธารณะไปยังสระน้ำประปาประจำหมู่บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ระยะทางสูบน้ำ 450 เมตร

#องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง

2023-01-20
2022-12-26
2022-12-09
2022-11-21
2022-11-18
2022-10-07
2022-10-03
2022-10-03
2022-09-28
2022-09-27