องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายก อบต.หินดาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัด อบต.หินดาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายภาคิน บัวผัน ผอ.รพสต.หินดาด และนายประชา อาสานอก พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4.1 วังน้ำเขียว เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมตามโครงการฯ 

2022-06-29
2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07