องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายกสุวิช คมพัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดไปปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


ทั้ง 5 แห่ง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน อายุ 3 ขวบ

2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-28