องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 8 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก


2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-28