องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดรับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19)


วันที่ 28 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้รับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) จำนวน 275 ถุง

2022-06-29
2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07