องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


ประชุมผลกระทบจากกลิ่นสารเคมีของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง


วันที่ 7 มีนาคม 2565 ด้วยอำเภอด่านขุนทด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผลกระทบจากกลิ่นสารเคมีของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาในการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2022-06-29
2022-06-15
2022-05-27
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-03-30
2022-03-30
2022-03-07