องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓


                 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น
                 นายประหัส เลิศกิจลักษณ์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และหัวหน้าสำนักปลัด อบต หินดาด  ได้ลงไปตรวจสอบข้อร้องเรียนหมู่บ้านโคกพัฒนา ม. 23 เกี่ยวกับทางน้ำเข้าประปาหมู่บ้า นและได้ไปพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว    โดย เจ้าของที่ที่ปิดที่กั้นน้ำเข้าแหล่งประปาหมู่บ้าน ได้ทำการเปิดที่กั้นน้ำในที่ีดินของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04
2021-05-18