องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


การลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชนเพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์


             เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  นายวิชาญ ก่อมขุนทด รองนายก อบต.หินดาด, ปลัดอำเภอด่านขุนทด ,กำนันตำบลหินดาด ,ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างและนิติกร อบต. หินดาด ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการรังวัดที่ดินเอกชน เพื่อป้องกันการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณประโยชน์ วังทับท่าตูม แปลง ๒ บริเวณพท้นที่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04
2021-05-18