องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.hindard.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปี 2564


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายประพันธ์ เชาวน์ดี นายกอบต. หินดาด มอบหมายนายวิชาญ ก่อมขุนทด รองนายกอบต.หินดาด นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัดอบต. หินดาด และข้าราชการเจ้าหน้าที่อบต. หินดาด พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินดาด ร่วมกิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

1. กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด

2. กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์

3. กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

2021-09-08
2021-08-27
2021-08-18
2021-08-03
2021-07-19
2021-07-12
2021-07-09
2021-06-11
2021-06-04
2021-05-18