องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :