องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


                          เมื่อวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ อบต. หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหินดาด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของประชาชนในตำบลหินดาด ตลอดจนเพือให้เยาชนห่างไกลจากยาเสพติด

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01