องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


                  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายประพันธ์   เชาวน์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกับวัดกุดนางทอหูก กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และชาวบ้าน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านกุดนางทอหูก ตำบลหินดาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12