องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมของคณะผู้บรหารและพนักงานจ้าง


                      นายวิชาญ  ก่อมขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

               ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมของคณะผู้บรหารและพนักงานจ้าง

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12