องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และวินัยในการขับขี่ปลอดภัย


          เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวอริศรา  ปักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และวินัยในการขับขี่ปลอดภัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

           ณ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึก คุณธรรมและวินัยในการขับขี่ปลอดภัย

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12