องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การลงพื้นที่ตรวจสอบการขอติดตั้งโวลท์เตจเรกูเลเตอร์ (AVR)


                           วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัดอบต. หินดาด นายปัญญา  ผันดอนดู่ ผู้อำนาวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย และนิติกร อบต. หินดาด ร่วมกับ ผู้แทนอำเภอด่านขุนทด  กำนันตำบลหินดาด และผู้จัดการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ในการติดตั้งโวลท์เตจเรกูเลเตอร์ (AVR) ชั่วคราว   ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอด่านขุนทด บริเวณปากทางแยกเข้าหมู่บ้านหินดาด ตำบลหินดาด  เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีปัญหาแรงดันตก เนื่องในปัจจุบัน ตำบลหินดาดและตำบลห้วยบง เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการใช้ไฟฟ้า ในอนาคต    ต่อไป

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12