องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


รณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น


ด้วยในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการคอรัปชั่น นายประพันธ์ เชาวน์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมรณรงค์การในต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และเป็นนโยบายสำคัญที่ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติ

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12