องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


(กองสวัสดิการสังคม) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


ผู้ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมฯ  บ้านพูนทอง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12