องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กองสาธารณสุขฯ ตั้งจุดบริการด้านการแพทย์เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และประชาชนที่เจ็บป่วย และการจัดเก็บขยะ เพื่อรักษาความสะอาดรอบบริเวณสนามกีฬาอบต.หินดาด


jqk44

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12