องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยจรเข้ ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่ม อสม.หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 20 ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก


peeoen

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12