องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย โดยมีผู้อบรมประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด จำนวน 24 หมู่บ้าน โดยเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิชา


2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12