องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดทำโครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป.1ข.


2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01