องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการปลูกป่า ต้นไม้วันแม่


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดโครงการปลูกป่า ต้นไม้วันแม่ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2556
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12