องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


(กองการศึกษาฯ) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ทั้ง 5 แห่ง ทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 ในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) slot938

 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12