องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด นำโดย นายสุวิช  คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินดาด หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานและพนักงานจ้าง  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด ได้ร่วมกันจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ชั้น 2

2024-06-21
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-23
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-13
2024-03-13
2024-02-28