องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด นายประพันธ์ เชาวน์ดี ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ารับฟังคำแถลงนโยบาย ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12