องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 28 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดย นายสุวิช คมพยัคฆ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2567 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน ,สมาชิกสภา อบต.หินดาด ,สมาชิกกลุ่ม อสม. ,อปพร. ,ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ 7 แห่ง,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หินดาด โดยมีการฝึกอบรม การสาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) เทคนิคการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น และได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ‘โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และมูลนิธิสว่างแสงธรรมสถาน

 

 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12