องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตรการสานไม้กรวดทางมะพร้าวและไม้กรวดดอกหญ้า ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส พนักงานส่วนตำบลหินดาด เยาวชนและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลหินดาด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านห้วยจรเข้  ตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12