องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายสุวิช คมพยัคฆ์ นายก อบต.หินดาด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัด อบต.หินดาด รักษาราชการแทนปลัด อบต.หินดาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอบรมและทบทวนความรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนฯประจำหมู่บ้าน และเพื่อฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมายจำนวนสุนัข-แมวที่สำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ของตำบลหินดาดในปี พ.ศ.2566 (ฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว) และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการฯดังกล่าว ต่อไป

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01