องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในการแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจัดการทรัพย์


                  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ชั้น ๒ ของ อบต. หินดาด ผู้แทนของ อบต. หินดาด ประกอบด้วย นายสุวิช      คมพยัคฆ์ นายกองค์การริหารส่วนตำบลหินดาด นางสาวอริศรา ปักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนายศิริชัย ไขขุนทด นิติกร ชำนาญการ      ได้เป็นผู้ช่วยในการไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทในการแบ่งทรัพย์สิน เพื่อจัดการทรัพย์มรดกของนายพีระ      รังสุวรรณ ซึ่งมีทายาทเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย ประกอบด้วยนายวีระพงษ์ รังสุวรรณ และนางสาวปัทมพร รังสุวรรณ พร้อมคณะ ผลการไกล่เกลี่ย ปรากฏว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01