องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กองสวัสดิการสังคม อบต.หินดาดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


กองสวัสดิการสังคม อบต.หินดาดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12