องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค และป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค และป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรณรงค์จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังควบคุมโรค และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเครือข่ายภาคประชาชน โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01