องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หินดาด ได้ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกหมู่บ้าน รวม 24 หมู่บ้าน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในโรงเรียน และศาสนสถาน ในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12