องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาวัดบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส พนักงานส่วนตำบลหินดาด เยาวชน และประชาชน 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01