องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย 2559


รายละเอียดกิจกรรม
วันที่9-10 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสขและสิงแวดล้อม ได้จัดอบรมการนำขยะอินทรีย์ปหมักปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ให้กับครัวเรือนต้นแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการนำมาใช้ประโยชน์ ณ เทศบาลหนองโจด ตำบลโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12