องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ)


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 

นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA  

และเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา ณ โคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12