องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา มาประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และตรวจดูความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทน


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  สำนักงาน ก.ก.ต. จังหวัดนครราชสีมา โดยจ.ส.ต.สมพงษ์  ตันดี  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม  มาประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  และตรวจดูความเรียบร้อยในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  เขตเลือกตั้งที่ 13 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12