องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด


วันที่ 18 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ "เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)"และมีแผนปฏิบัติการครอบคลุมทั้ง 24 หมู่บ้านในตำบลหินดาด ในระหว่างวันที่ 18-24 พ.ย.65 ซึ่งตามแผนปฏิบัติการในวันนี้ได้ดำเนินการจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านหินดาด ม.1 ,หมู่บ้านหินดาดตะวันออก ม.13,หมู่บ้านหินดาดเหนือ ม.17,หมู่บ้านศรีบุญเรือง ม.8 และหมู่บ้านโคกสามัคคี ม.12 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนที่ถูกวิธี

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12