องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


(สปสช.) ฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด"


รายละเอียดกิจกรรม
ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยและสมุนไพรตำบลหินดาด ได้รับการสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จัดทำ "โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด" ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย , กลุ่มผู้สูงอายุ , กลุ่มวัยทำงาน และประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลหินดาด โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ในการนวดตอกเส้น ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด




2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12