องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การมอบแก่คนพิการ บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2


วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบบ้านแก่คนพิการหบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ 2 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12