องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำจสกสระสาธารณะ หมู่ 23 บ้านนาโคกพัฒนา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ดำเนินการสูบน้ำจากสระน้ำสาธารณะไปยังสระน้ำประปาประจำหมู่บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23 ระยะทางสูบน้ำ 450 เมตร

#องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12