องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้แทนหมู่บ้านในการกำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย


รายละเอียดกิจกรรม
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 นายประพันธ์ เชาวน์ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ให้แกผู้แทนหมู่บ้านที่คัดเลือกจากกลุ่มผู้นำชุมชน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ นโยบายการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดนครราชสีมาและสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัด , การคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3R และ การกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12