องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุวิช คมพยัคฆ์ นายก อบต.หินดาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัด อบต.หินดาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายมนต์ชัย เตินขุนทด ปลัด อบต.กุดพิมาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมตามโครงการฯ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 60 คน ณ อาคารหอประชุม อบต.หินดาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติก และการสาธิตฝึกปฏิบัติทำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็มบอล ,น้ำหมักชีวภาพ พด.6 ,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ,การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน และการนำยางรถยนต์เก่ามาทำกระถางปลูกผักสวนครัว เป็นต้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "โคราชจังหวัดสะอาด"

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12
2023-06-01