องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและแนะนำตัวอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


คณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plen)/กำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแนะนำตัวอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิ่งในพื้นที่ตำบลหินดาด

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12