องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคท้องที่ (LQ) โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง


และดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12