องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


อบต.หินดาด ได้ดำเนินกิจกรรม Kick off "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM ๒.๕" เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและบร


2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12