องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564


กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยอบต.หินดาด โดยกิจกรรมฯ ประกอบด้วย

1. การให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือน

2. การให้ความรู้การใช้ก้อนจุรินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

3. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. การส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ทดแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12