องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564


กองสาธารณสุขฯ อบต.หินดาด ร่วมกับรพ.สต.ห้วยจรเข้ และเจ้าหน้าที่อสม. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12