องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การตรวจเวรยามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม


                     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ปลัด อบต.หินดาด เเละเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเวรยามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI) โรงเรียนปราสาทวิทยาคม เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด -๑๙ ภายในตำบล เข้าพักกักตัว ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation (CI) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและรักษาโรคของรัฐบาล 

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12