องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 


การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปิดทางน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓


                 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น
                 นายประหัส เลิศกิจลักษณ์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และหัวหน้าสำนักปลัด อบต หินดาด  ได้ลงไปตรวจสอบข้อร้องเรียนหมู่บ้านโคกพัฒนา ม. 23 เกี่ยวกับทางน้ำเข้าประปาหมู่บ้า นและได้ไปพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว    โดย เจ้าของที่ที่ปิดที่กั้นน้ำเข้าแหล่งประปาหมู่บ้าน ได้ทำการเปิดที่กั้นน้ำในที่ีดินของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2024-03-29
2024-03-28
2024-02-28
2024-02-15
2023-11-22
2023-11-03
2023-10-05
2023-09-15
2023-07-24
2023-06-12